[ graphic design / photography ]


Circle PIC design Circle PIC fotografie Circle PIC divers

Gra-fisch' (ontwerp)
Het voorbereiden en creëren van woorden en beelden voor commerciële toepassingen, zoals brochures, affiches, verpakkingen en boekomslagen, digitale producten zoals websites, en ontwerpen voor gebruik in verschillende media, zoals een beeldmerk of huisstijl.

Fo-to' (grafie)
Met behulp van licht en andere vormen van straling vastleggen van afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen.
Laten we samenwerken
Mocht je geïnteresseerd zijn in logo ontwerp en het branden van je bedrijf of je wilt foto's laten maken voor print of website, neem dan vrijblijvend contact met me op zodat we iets kunnen uitwerken.• • • • • • • •


Gra-phic' (design)
Preparing and creating words and images for commercial applications such as brochures, posters, packaging and book covers, digital products such as websites and designs for use in different media, such as a logo or corporate identity.

Pho-to' (graphy)
With the aid of light and other forms of radiation capture images of objects and phenomena.
Let's work together
If you’re interested in corporate identity and branding your company or would you like me to take photographs for your print or web projects, please feel free to contact me so we can work something out.